รูปภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในภาคเหนือ
โครงการโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในภาคเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณดอยช้างแม่เย็น หมู่ที่ 1 และป่าต้นน้ำบ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
<< ย้อนกลับรูปภาพกิจกรรม