รูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปิง
คำขวัญวันเด็ก 2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่ปิง วันที่ 9 มกราคม 2559
<< ย้อนกลับรูปภาพกิจกรรม