รูปภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
<< ย้อนกลับรูปภาพกิจกรรม