ผลิตภัณฑ์ตำบล
มะขามป้อมแช่อิ่ม
                                         มะขามป้อมแช่อิ่มผลิตโดยกลุ่มสตรีบ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5  ตำบลแม่ฮี้  
                                                    อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร.085-0300-775
 
                     มะขามป้อมเป็นไม้ผลที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ และมีประคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งทางกลุ่ม
          ได้เล็งเห็นคุณค่า จึงได้รวมกลุ่มแปรรูปมะขามป้อม เพื่อสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน ซึ่งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
           ต่างๆ ได้แก่ 
มะขามป้อมดอง และ มะขามป้อมแช่อิ่ม   

           หมายเหตุ  สามารถนำมะขามป้อมแช่อิ่มไปปรุงรสต่างๆได้ตามชอบ  เช่น
                       - รสขิง      ให้เอาขิงซอยที่เตรียมไว้ต้มกับน้ำตาลสำหรับแช่อิ่ม
                       - รสน้ำผึ้ง  ผสมน้ำผึ้งลงคลุกกับมะขามป้อมแช่อิ่ม ให้เข้ากันก่อนบรรจุลงภาชนะ 
                       - รสแซบ   ให้ผสมน้ำตาลทราย  พริกป่น  เคล้าให้เข้ากันก่อน แล้วนำไปคลุกกับมะขามป้อมแช่อิ่ม
 
<< ย้อนกลับผลิตภัณฑ์ตำบล