ผลิตภัณฑ์ตำบล
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
                              กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผลิตโดยกลุ่มสตรีบ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้  
                                               อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   โทร.085-0300775
 
                     การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มจะทำด้วยมือทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปอกเปลือก การขูดด้วย กระต่ายขูด
          มะพร้าวแบบโบราณ  การคั้น  การสกัดเย็นจนเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออกมา  ทุกขั้นตอนต้องทำด้วยความนุ่มนวล
          และใจเย็น  ทั้งยังต้องคำนึงถึงความสะอาดเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์  กลุ่มของเราจึงต้องสวมชุดกัน
          เปื้อนและใส่ถุงมือทุกครั้งที่ทำการผลิต
 

<< ย้อนกลับผลิตภัณฑ์ตำบล