ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลิตภัณฑ์ถักไหมพรม
                                          กลุ่มผลิตภัณฑ์ถักไหมพรม ผลิตโดยกลุ่มสตรีบ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้
                                                     อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร.089-5552250
 
                     จัดตั้งโดยประชาชนบ้านแม่เย็นประมาณปี 2550 ต่อยอดมาเรื่อยๆ จากถักผ้าพันคอและหมวกลายธรรมดา
         ทางกลุ่ม
ได้พัฒนาคิดค้นหมวกรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยดูรูปตามหนังสือต่างๆ และ สื่ออินเตอร์เน็ต ปัจจุบันกลุ่มได้
         จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ วัดพระธาตุแม่เย็นประจำทุกปีในช่วงหน้าหนาว และพัฒนาขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตด้วย
 
<< ย้อนกลับผลิตภัณฑ์ตำบล