ผลิตภัณฑ์ตำบล

ผ้าทอกระเหรี่ยง

มะขามป้อมแช่อิ่ม

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ผลิตภัณฑ์ถักไหมพรม