สถานที่ท่องเที่ยว
โป่งน้ำร้อนบ้านท่าปาย
                               โป่งน้ำร้อนบ้านท่าปาย ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อน-บ้านท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ จากบริเวณหลัก
       กิโลเมตรที่ 87-88 บนทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) เลี้ยวขวาเข้าไปตามถนนรพช.4024 ประมาณ
       2 กิโลเมตร จะพบโป่งน้ำร้อนท่าปาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง
       ตั้งอยู่ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ  ม.ด. 2  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้โดยเดินเท้าเข้าไปประมาณ
       500 เมตร จะพบน้ำพุร้อน 2 บ่อใหญ่ อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส และธารน้ำพุร้อนไหลลงมาตามทาง
       อุณหภูมิประมาณ 30 - 35 องศาเซลเซียส สามารถลงไปแช่ตัวในลำธารเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายได้ บรรยากาศ
       โดยรอบเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ปกคลุมด้วยพรรณไม้ต่างๆ มากมาย 
 
<< ย้อนกลับสถานที่ท่องเที่ยว