สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแม่เย็น
                              วัดพระธาตุแม่เย็นเป็นวัดแก่เก่าคู่เมืองปายมาช้านาน  ตั้งอยู่บนดอยบ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย  
       นักท่องเที่ยวสามารถเลือกขึ้นไปเยี่ยมชมได้ 2 วิธี คือ
      1. ขับรถขึ้นไป โดยทางวัดจะมีลานไว้สำหรับจอดรถยนต์และจักรยานยนต์
      2. เลือกจอดรถไว้ด้านล่าง และเดินขึ้นบันไดพญานาคก็ได้
 
<< ย้อนกลับสถานที่ท่องเที่ยว