สถานที่ท่องเที่ยว
ขี่ช้างล่องแพ
                              หากคุณมีเวลาว่างพอไม่เร่งรีบไปไหน การนั่งช้างชมทิวทัศน์นับเป็นกิจกรรมสบาย ๆ ที่น่าลองสัมผัส
        สักครั้งนึ่งในชีวิตโดยแค้มป์ช้างนั้นตั้งอยู่บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลแม่ฮี้ ไปตามเส้นทางสาย รพช.4024 เส้นบ่อน้ำร้อน
        ท่าปาย เส้นทางท่องเที่ยวมี 2 เส้นทาง คือเส้นทางป่าที่ร่มรื่นด้วยป่าไม้และขุนเขา และเส้นทางน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยว
        จะได้เล่นน้ำกันที่แม่น้ำปาย
                              ส่วนใครที่ไม่ค่อยชื่นชอบ สัตว์ใหญ่ แต่อยากนั่งชมทิวทัศน์แบบเรียบง่าย ก็สามารถเลือก นั่งแพ
       ล่องแม่น้ำปาย โดยเริ่มต้นจากฝายกักเก็บน้ำบ้านท่าปาย ผ่านสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย และไปสิ้นสุดที่บ้านสบแพม
       ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างฝั่งแม่น้ำปายและเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
       เช่นเดียวกัน
 
<< ย้อนกลับสถานที่ท่องเที่ยว