สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย
                              สะพานประวิติศาสตร์เปรียบเสมือนประตูสู่ อำเภอปาย หากขับรถมาจากถนนทางหลวง หมายเลข 1095
          (แม่มาลัย-ปาย)
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 88 จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงคราม
          โลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียง อาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจาก
          สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง สะพานแห่งนี้ก็ได้รับการปรับปรุงโดยนำเหล็กจาก  " สะพานเนาวรัฐ "  (เชียงใหม่) มาสร้าง
          เพิ่มเติม เพื่อใช้สัญจรข้ามแม่น้ำปาย จึงเรียก สะพานแห่งนี้ว่า “ สะพานประวัติศาสตร์ ” ปัจจุบัน มีการสร้างสะพานปูน
          ขนานคู่กับ สะพานประวัติศาสตร์ เพื่อใช้สัญจรไปมาแทนสะพานเดิม สะพานประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ จึงกลายเป็น
          สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอปายอยู่เป็นประจำ
<< ย้อนกลับสถานที่ท่องเที่ยว