สถานที่ท่องเที่ยว

โป่งน้ำร้อนบ้านท่าปาย

วัดพระธาตุแม่เย็น

ขี่ช้างล่องแพ

น้ำตกแม่เย็น

สะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย

ขุนแม่ยะ